För hyresgäster

Modernt hyreshus

Navigering

Avfall och Återvinning

Många sopor kan du lämna i ditt miljörum eller vid närmaste återvinningsstation, men inte grovsopor och inte alltid farligt avfall. Det är ditt ansvar som hyresgäst att lämna sopor och återvinning på rätt ställe. Hushållens avfallshantering och källsortering är ett steg i riktning för att kunna skapa kretsloppssamhälle för miljön. Genom att driva en välfungerande avfallshantering kan man på sikt skapa ett kretsloppssamhälle och en hållbar utveckling.

Se vår sopsorteringsguide för hur du ska hantera avfall och återvinning.