Avfall och återvinning

Navigering

Hantering av avfall och återvinning

Som hyresgäst hos oss har du tillgång till ett miljörum och närliggande återvinningsstationer för att hantera ditt hushållsavfall. Observera dock att grovsopor och vissa typer av farligt avfall inte alltid kan hanteras på dessa platser.

Det är ditt ansvar att se till att allt avfall och återvinningsmaterial placeras på rätt plats. Korrekt hantering av hushållsavfall och källsortering är avgörande steg mot att skapa ett hållbart samhälle baserat på kretsloppsprincipen.

Genom att bidra till en effektiv avfallshantering kan vi tillsammans arbeta mot målet att skapa ett kretsloppssamhälle och främja hållbar utveckling.

För mer detaljerad information om hur du ska hantera olika typer av avfall och återvinning, vänligen se vår sopsorteringsguide.