Uppsägning av avtal

Navigering

Säga upp avtal

Hyresavtalet är en juridisk handling. När du vill säga upp ditt avtal gör du det via "Mina sidor".

Uppsägningen kan endast göras av personen som står på avtalet.

SÄGA UPP AVTAL

Länk till Mina sidor

Uppsägningstid

Alla hyresavtal har 3 månaders uppsägningstid enligt hyreslagen. Tiden räknas från månadsskiftet närmast efter det att vi fått din uppsägning. Om vi till exempel får din uppsägning den 10 maj räknas uppsägningstiden från den 1 juni och hyresavtalet upphör då att gälla den 31 augusti.

Regler vid dödsfall

Vid dödsfall har dödsboet rätt att säga upp hyresavtalet med endast 1 månads uppsägningstid. Då måste dock uppsägningen ske inom en månad från att kontraktsinnehavaren avlidit. Annars gäller de vanliga tre månaderna.

Förråd och parkering

Även eventuella sidoavtal som förråd och parkeringsplats sägs upp till samma datum som lägenhetsavtalet.

Besiktning

Innan en ny hyresgäst flyttar in ska lägenheten vara besiktigad. Vi kontaktar dig för att komma överens om en tid när det kan ske.

Städning

Du ansvarar för att lägenheten är ordentligt städad när du flyttar. Var därför noggrann när du städar – nästa hyresgäst ska kunna flytta in utan ytterligare städning. Det är lätt att glömma en del vinklar och vrår där smulor och damm gärna samlas. Utrymmen som är extra känsliga är kök och badrum.

Om lägenheten inte är ordentligt städad när du lämnar den, måste vi tyvärr debitera dig i efterhand för detta.

Prislistan är följande för lägenheter i respektive storlek:
Ett rum och kök kostar 3000 SEK att flyttstäda.
Två rum och kök kostar 5000 SEK att flyttstäda.
Tre rum och kök kostar 7000 SEK att flyttstäda.
Fyra rum och kök kostar 8000 SEK att flyttstäda.
Fem rum och kök kostar 9000 SEK att flyttstäda.
Sex rum och kök kostar 10000 SEK att flyttstäda.
Sju rum och kök kostar 11000 SEK att flyttstäda.

Nycklar och passerbrickor

Nycklar och eventuella passerbrickor till lägenheten och andra utrymmen återlämnar du till kundservice senast kl 12.00 dagen efter att hyresavtalet upphör att gälla. Om avtalet till exempel upphör att gälla den 31 augusti, ska nycklarna vara återlämnade senast den 1 september kl 12.00. Om avtalet upphör att gälla på en helg eller helgdag lämnas nycklar eller brickor närmast kommande vardag senast klockan 12.00.