Grilla

Navigering

Grilla

Grillplatser

På grund av brandrisk är det endast tillåtet att grilla på de särskilt avsedda platserna för grillning. Det innebär att du inte får placera din egen grill på bord, bänkar eller liknande i området. Denna regel gäller även för skogs- och markytor.

Balkong och uteplats

Det är inte tillåtet att grilla på din balkong eller uteplats med någon form av grill. Detta beror på att grillrök kan tränga in till grannarna och utgöra en brandrisk.

Eldningsförbud - Grillförbud

Ibland utfärdar brandförsvaret eldningsförbud. Vid sådana tillfällen kan grillförbudet även gälla för allmänna grillplatser. Det är alltid viktigt att du kontrollerar vad som gäller innan du börjar grilla.