För hyresgäster

Modernt hyreshus

Navigering

Grilla

Grillplatser

På grund av brandrisk får du enbart grilla på våra särskilt avsedda platser för grillning. Det betyder att du inte får ställa egen grill på bord, bänkar eller liknande i området. Det gäller även skogs- och markytor.

Balkong och uteplats

Du får heller inte grilla på din balkong eller uteplats med någon form av grill eftersom det både osar in till grannarna och är en brandrisk.

Eldningsförbud - Grillförbud

Ibland utfärdar brandförsvaret eldningsförbud. Då gäller ibland grillförbud även för allmänna grillplatser. Kolla alltid upp vad som gäller innan du börjar grilla.