Tillväxtområden

För ADR Fastigheter är innehav i områden som kan erbjuda attraktiva avkastningsnivåer intressanta. Våra utpekade kärnområden är: Stockholm, Sundsvall, Sollefteå, Skellefteå och Mälardalen.

Stugor vid vattnet

Tillväxt

Norra Sverige

För att skapa tillväxt följer ADR Fastigheter aktivt utvecklingen och söker ständigt marknader där tillväxten är stark. Tillväxten just nu är stark i norra Sverige då fler verksamheter, industrier och även svenska försvaret investerar, bygger nytt och etablerar sig här.

Att tillväxten är stark i norra Sverige är till fördel för ADR Fastigheter, eftersom vi redan finns representerade i både Västerbotten och Västernorrland. Samtidigt ger det en tydlig och positiv signal om att fortsätta vår expansion i norra Sverige.

Gula och vita lägenheter

Tillväxt

Stockholm och Mälardalen

I Stockholm och Mälardalen är efterfrågan hög, det söks ständigt nya bostäder och lokaler. Samtidigt är prisökningarna stora. På ADR Fastigheter bedömer vi att det finns lägre avkastningsmöjligheter i området, men fortsatt god värdeökning.

ADR Fastigheter fortsätter öka antal innehav i Stockholm och Mälardalen men här handlar det också om att konsolidera fastighetsportföljen och att avyttra de fastigheter som finns i områden med lägre utvecklingspotential.

Byggprojekt