Hållbar utveckling och förädling

Att arbeta på ett hållbart sätt innebär för oss på ADR Fastigheter bland annat att investera klokt och skapa ett långsiktigt värde för våra ägare och investerare. Det gör vi genom att genom att förvärva och förvalta objekt som levererar goda resultat över tid, har starka hyresgäster samt erbjuder hög avkastning.

Laddstolpe

Hur vi jobbar

Förvalta och energibespara

Vi vill att de förvärv vi gör ska ha viss utvecklingspotential så att vi kan förbättra, förädla och energioptimera våra fastigheter. Här ser vi att lokal förvaltning och representation underlättar eftersom det blir lättare att upptäcka och åtgärda underhåll samt att identifiera förbättrings- och effektiviseringsområden.

Malmö

Tillväxt

Klimatsmarta hyresgäster

Att arbeta på ett hållbart sätt innebär också att vi har för avsikt att energioptimera samtliga fastigheter för att minska utsläpp och resursslöseri. Vi strävar efter att installera bergvärme samt solceller där så är möjligt. Vår verksamhet har under 2021 helt gått över till eldrivna fordon och i samarbete med hyresgästerna vill vi skapa utrymme för ett klimatsmart boende, både vad gäller sopsortering, elbilsladdare och uppmuntran till att cykla mer.

För mer information om vårt hållbarhetsarbete kan du läsa vår hållbarhetspolicy som du finner här.

Laddstolpe