Historik

ADR Fastigheter är ett familjeägt bolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i hela Sverige. Bolaget startade med en vilja att skapa något för familjen och har sedan vuxit tack vare stark entreprenörsanda samt viljan och modet att hela tiden ta nästa steg. Historien börjar 2001 med första fastighetsköpet. Idag har ADR en attraktiv projektportfölj med ca 1700 bostäder runtom i Sverige. Vår affärsidé är att köpa, förvalta, utveckla och sälja fastigheter med attraktiva lägen i hela Sverige, med den långsiktiga strategin att vara aktiv inom både förvaltning, nyproduktion och omvandling. De nya finansiella målen beslutades och antogs den 1 januari 2023. Fastighetsvärdet ska överstiga 10 miljarder kronor inom en 5-årsperiod.

Nybyggnation hus

Vår resa

Stark grogrund att bygga vidare på

2001

Första fastigheten

När ADR Fastigheter startade 2001 hette bolaget KTI Fastigheter. KTI köpte sin första industrifastighet och fortsatte därefter under 00-talet att förvärva fastigheter med attraktiva avkastningsnivåer.

2010-tal

Verksamheten breddas ytterligare

Flera fastighetsköp tillkom och KTI Fastigheter började även med större ombyggnationer och renoveringar. Flera framgångsrika projekt utfördes och breddade verksamheten ytterligare.

2018

Lägenhetshotell

Ett tydligt behov av hotellrum i Stockholm anpassade för företagskunder som behöver övernattning under längre perioder bidrog till att KTI 2018 startade hotellverksamheten Hoom Home & Hotel. Hotellkedjan har i dag flera anläggningar med god beläggning och stabil kundgrupp med ramavtal.

2020-tal

Fastighetsbolaget blir fristående

KTI Fastigheter lade över beståndet av hyresbostäder och kommersiella fastigheter i egen koncern, ADR Holding AB, och skapade varumärket ADR Fastigheter.

I dag äger ADR Fastigheter flera större bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter så som skolor och vårdboenden.