Företagets Historia

ADR Fastigheter är ett familjeägt företag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter över hela Sverige. Företaget grundades 2001 med ambitionen att skapa en varaktig tillgång för familjen. Genom starkt entreprenörskap och en konstant vilja att fortsätta utvecklas, har företaget vuxit till att idag ha en attraktiv portfölj av projekt, inklusive cirka 1700 bostäder runt om i Sverige. Vår affärsmodell innefattar köp, förvaltning, utveckling och försäljning av fastigheter på attraktiva platser över hela landet. Vi har en långsiktig strategi att vara aktiva inom förvaltning, nyproduktion och omvandling. Våra nya finansiella mål, som fastställdes den 1 januari 2023, innebär att fastighetsvärdet ska överstiga 10 miljarder kronor inom en femårsperiod.

Vår resa

2001

ADR Fastigheter, då känt som KTI Fastigheter, köpte sin första industrifastighet och fortsatte under 00-talet att förvärva fastigheter.

2010-talet

Flera fastighetsköp tillkom och KTI Fastigheter började även med större ombyggnationer och renoveringar. Flera framgångsrika projekt utfördes och breddade verksamheten ytterligare.

2018

Ett tydligt behov av hotellrum i Stockholm anpassade för företagskunder som behöver övernattning under längre perioder bidrog till att KTI 2018 startade hotellverksamheten Hoom Home & Hotel. Hotellkedjan har i dag flera anläggningar med god beläggning och stabil kundgrupp med ramavtal.

2020-talet

KTI Fastigheter lade över beståndet av hyresbostäder och kommersiella fastigheter i egen koncern, ADR Holding AB, och skapade varumärket ADR Fastigheter. I dag äger ADR Fastigheter bostadsfastigheter, kommersiella fastigheter och samhällsfastigheter så som skolor och vårdboenden.