Om oss på ADR Fastigheter

Familj som sitter i en soffa

Om oss

Ett familjeägt bolag

ADR Fastigheter är ett familjeägt bolag som äger, förvaltar och utvecklar fastigheter i hela Sverige. Vi startade 2001 med vår första fastighet och under åren har verksamheten vuxit explosionsartad och idag har vi fastigheter för närmare 4,5 miljarder kronor och förvaltar över 430 000 kvadratmeter yta.

En husnyckel

Våra arbetsområden

Vi breddar oss för din skull

ADR Fastigheter är ett företag under ständig tillväxt och det medför att fokus skiftar mellan olika fastighetstyper och marknader i olika skeden. Historiskt fokuserade vi på industrifastigheter men det har med tiden breddats och nu är fokus på bostadsfastigheter, industrifastigheter med starka hyresgäster och samhällsfastigheter, som till exempel skolor. Några företag som hyr av oss i dag är Ahlsell, Dagab/Axfood, MediaMarkt, Fitness24Seven och många andra. Se mer om våra fastigheter här.

Ett vardagsrum

Hållbarhet

Vi vill bidra till en hållbar utveckling

Att bidra till en hållbar miljö är något vi prioriterar och ser som en självklarhet. Det är en viktig kärnfråga som genomsyrar vårt dagliga arbete. Vår strategi är att ha ett hållbart förhållningssätt kring energioptimering, miljö- och resursanvändning, anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. Vi hanterar viktiga hållbarhetsfrågor under hela livscykeln för de fastigheter vi förvärvar och förvaltar, liksom i vår dagliga företagsverksamhet. Läs mer om vårt hållbarhetsarbete här.

Solpaneler