Jour för akuta fel

Navigering

Jour för akuta fel

Akuta ärenden utanför kontorstid. Om det inträffar något akut i din lägenhet eller fastighet efter kontorstid, t ex på helgen kan du kontakta jouren.
Journummer: 010 167 60 00

Viktigt att veta!
Jouren är tänkt för akuta ärenden så som stigande stopp i avloppet eller ett vattenläckage. Om ditt ärende inte är akut som till exempel att spisen inte fungerar, du har en trasig lampa i kylen eller vattnet rinner långsamt i avloppet, får du själv bekosta utryckningskostnaden.

Uppge namn, adress och telefonnummer och berätta vad som inträffat.

Vad är ett akut fel?

Vad som är ett akut fel är inte så lätt att veta. Här nedan hittar du en lista som vägledning.

Vatten

Vid utströmmande vatten. Om det finns vattenavstängning eller om det bara är ett mindre läckage åtgärdas problemet på dagtid.

Avlopp

Om det blir stopp i toaletten och det inte finns fler toaletter i lägenheten. Om det inte går att spola, prova att hälla en hink vatten i toaletten. Om vattnet i avloppet stiger av sig självt, ring jouren.

Elfel

Om elen försvinner i trapphuset. Om elen försvinner i din lägenhet, kontrollera först säkringarna, samt att du betalat elräkningen.

Lägenhetsdörr

Vid inbrott – ring först polisen och därefter jouren. Om dörren inte går att låsa eller stänga – ring jouren. Vid övriga fel – kontakta en låssmed på egen bekostnad.

Glaskross

Om det finns risk för personskador.

Sopnedkast

Vid stopp. Åtgärdas inte om nästkommande dag är en vardag.

Spis

Åtgärdas inte under jourtid om minst en av plattorna fungerar. Om hela spisen är sönder kontaktas jouren dagtid.

Kylskåp & frys

Åtgärdas under normal arbetstid.

Tvättstuga

Kläder som fastnat eller blivit instängda i tvättmaskinen tas ut dagtid. Maskiner lagas under normal arbetstid.

Ventilation

Problemet åtgärdas under normal arbetstid. Åtgärdas inte om nästkommande dag är en vardag.