För hyresgäster

Modernt hyreshus

Navigering

Trapphus

Trapphuset ska alltid vara fritt från lösa föremål. Om trapphuset blockeras kan inte brandkår, ambulanspersonal och städpersonal ta sig fram.

Ställ därför alltid cyklar, barnvagnar och annan utrustning i förråden. Skor, mattor och liknande får inte heller förvaras i trapphuset på grund av brandrisken. Den som inte visar hänsyn kan få betala för att vi tvingas plocka bort och hantera sakerna i trapphuset.

Rökning

På grund av risken för brand och att många är känsliga eller allergiska för rök är det förbjudet att röka i allmänna utrymmen som trapphus, tvättstuga, hiss, källare, vind och garage.