Affärsområde

ADR Fastigheter strävar efter att skapa långsiktigt värde för sina ägare och investerare genom att förvärva och förvalta fastigheter som genererar stabil och ökande avkastning. Bolaget fokuserar utöver den ekonomiska delen också på social- och ekologisk hållbarhet.

Styrelsens ansvar

ADR Fastigheter är ett privatägt företag där styrelsen bär det yttersta ansvaret för att kontinuerligt säkerställa att företaget drivs på ett hållbart, ansvarsfullt och effektivt sätt. Styrelsen har bland annat ansvar för att implementera system för övervakning och kontroll av företagets verksamhet samt de risker som kan vara förknippade med verksamheten. Styrelsen säkerställer också att företaget följer gällande lagar och regler och att företagets kommunikation präglas av öppenhet och är korrekt och tillförlitlig. Som en del av detta arbete har ADR Fastigheter implementerat en visselblåsarpolicy.

VD och ledningsgruppens ansvar

VD och företagets ledningsgrupp ansvarar för företagets utveckling, drift och den löpande verksamheten inom ramarna för de mål och visioner som företaget har fastställt, under styrelsens tillsyn.

Våra finansiella mål

  • Belåningsgrad: Under 40%
  • Soliditet: Över 35%
  • Intäkter från bostadsfastigheter: Mer än 70%
  • Antal bostäder i slutet av 2023: 1700 st

Hur vi arbetar

ADR Fastigheter strävar efter att vara en snabb, stabil och pålitlig partner i affärstransaktioner. Våra tillväxtmål fokuserar främst på att expandera genom förvärv av fler bostads- och samhällsfastigheter. Vi söker fastigheter med utvecklingspotential som möjliggör förädling och energioptimering för att främja en hållbar utveckling av vårt fastighetsbestånd.