Gården

Navigering

Gården

Gården bör vara en plats för avkoppling för dig och dina grannar , samtidigt som den fungerar som en utmärkt lekplats för barnen.

Här är några specifika riktlinjer för att upprätthålla en trivsam och säker miljö i gården:

1. Bilfria gårdar

Biltrafik är inte tillåten på gården. Undantag görs för ambulans, brandkår, polis och andra utryckningsfordon som har rätt att köra in på gården. Även personalen för ADR och entreprenörers driftbilar kan behöva köra in vid behov. Vissa av våra gårdar är utrustade med en låst bom för extra säkerhet.

2. Husdjur

Eftersom många barn är allergiska är det extra viktigt att katter och hundar hålls borta från lekplatser och sandlådor. Se till att ditt husdjur inte förorenar området. En hund som skäller ofta kan störa grannarna, så det är viktigt att hålla hunden lugn. Katter och hundar bör alltid vara kopplade. För ytterligare regler gällande husdjur, hänvisas du till den lokala ordningsstadgan som gäller för kommunen.

3. Grillplatser

I flera av våra områden finns det grillplatser på och runt gårdarna. Om du är osäker på var du kan grilla, rekommenderar jag att du kontaktar någon i ditt bovärdsteam. Det är dock inte tillåtet att placera egna grillar på bord, bänkar eller liknande i området. Denna regel gäller även för skog- och markytor.