För hyresgäster

Navigering

Gården

Gården ska vara en plats för avkoppling för dig och dina grannar, och även en bra lekplats för barnen.

Bilfria gårdar

På gårdarna är biltrafik inte tillåten. Självklart har ambulans, brandkår, polis och andra utryckningsfordon rätt att köra in på gården. Även personalen för ADR och entreprenörers driftbilar kan behöva köra in vid behov. På flera av våra gårdar sitter en låst bom.

Husdjur

Många barn är allergiska, så det är extra viktigt att katter och hundar hålls borta från lekplatser och sandlådor. Se till att ditt husdjur inte förorenar i eller runt fastigheten. En hund som skäller ofta är störande för grannarna. Katter och hundar ska alltid vara kopplade. Övriga regler för dig som har husdjur finns i den lokala ordningsstadgan som gäller för kommunen.

Grillplatser

I flera av våra områden finns grillplatser på och utanför gårdarna. Ta kontakt med någon i ditt bovärdsteam om du är osäker på var du kan grilla. Det är inte tillåtet att ställa egna grillar på bord, bänkar och liknande i området. Det gäller även skog- och markytor.