Fastigheter

Byggnader i Stockholm

Fördelning

Våra fastigheter ligger i tillväxtområden runt om i landet och vi har som strategi att äga fastigheter som skapar värde och ger långsiktigt god värdeökning på orter där tillväxten är stor. Just nu kan vi se att intresset för att etablera sig i norra Sverige ökar, vilket är positivt för de fastighetsinnehav vi har där. Vår strategi är att fortsätta växa på de orter vi har en stark närvaro och där vi ser fortsatt tillväxtpotential.