Styrelsen

Kollegor som ser familjära ut

Interna kvaliteter

Inom ramarna för ADR Fastigheter finns ett eget förvaltningsbolag, egen ekonomiavdelning, förvaltningschef, projektledare och administratör. Vid behov anlitas lokala konsulter för uppdrag som till exempel uthyrning, planarbete, arkitektur och liknande.

Lokalt förankrade

Att knyta till sig lokalt förankrade konsulter när det gäller uthyrning och utveckling av fastigheterna samt i största möjliga mån bibehålla lokal personal i samband med förvärv av olika fastighetsbestånd är en framgångsstrategi som hjälper ADR Fastigheter att snabbt komma in i nya områden samtidigt som det stärker relationerna med såväl finansiärer som hyresgäster lokalt.

Kollegor som sitter i möte